Psychoterapia Integratywna

dr Anna Szałańska (Dominiak)

Szczęście nie pojawia się automatycznie, to nie łaska, którą obdarza nas dobry los, lub od której zwrot fortuny może nas oddzielić. Nie stajemy się szczęśliwi w ciągu jednej nocy, lecz za cenę cierpliwej pracy wykonanej dzień po dniu. Szczęście się buduje, to wymaga czasu. By stać się szczęśliwym siebie samego należy zmienić.
Luca i Francesco Cavalli - Sforza

O mnie

Jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej zobacz rekomendację. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego gdzie prowadzę zajęcia z psychologii. W Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie jestem uczestnikiem 4-letniego Studium, w ramach którego, odbywam szkolenie certyfikacyjne w zawodzie psychoterapeuty, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Tam również podlegam superwizji.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychoterapii tj. Integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Integratywna psychoterapia lęków, Integratywna psychoterapia depresji, Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie (stopień podstawowy i zawansowany) oraz inne tj. Diagnoza kliniczna DSM, Praktyki uważności, Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby, Psychoterapia par, psychoterapia jedzących za dużo oraz Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Ćwiczę jogę, jogging, praktyki uważności wraz z medytacją buddyjską. Lubię podróże, taniec, spacery i gotowanie.

Zobacz referencje

Psychoterapia

To spotkanie pacjenta i psychoterapeuty służące pracy nad zgłaszanymi przez pacjenta problemami. Polega ona na rozmowie oraz na proponowanych przez psychoterapeutę zadaniach i ćwiczeniach. Psychoterapia integratywna łączy sprawdzone naukowo metody z terapii systemowej, ericksonowskiej, gestalt, humanistyczno – egzystencjalnej poznawczo-behawiarolnej i mindfulness, psychosomatoterapii, a także terapii psychodynamicznej i hellingerowskiej. Są one stosowane w zależności od indywidualnych potrzeb, pragnień i możliwości pacjenta.

Praca psychoterapeutyczna doprowadza często do wglądów i doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoich bliskich oraz otaczającą rzeczywistość poprzez uzdrowienie umiejętności obdarzania siebie i innych miłością. Długofalowo psychoterapia może prowadzić do głębokiej przemiany sposobu przeżywania służącemu uleczeniu cierpienia i przyjęciu swojego życia i świata takim, jaki jest. Psychoterapia daje perspektywę bycia szczęśliwym. Człowiek szczęśliwy potrafi kochać, pracować, bawić się i jest pogodzony ze swoją śmiertelnością i losem.

Przebieg terapii

Czas trwania psychoterapii jest różny - od kilku spotkań do ponad roku. Zależy to głównie od oczekiwań pacjenta oraz od rodzaju zgłaszanego problemu. Pierwsze kilka spotkań ma charakter konsultacji, w czasie których rozpoznawany jest problem, sposób jego rozwiązania, oraz podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu psychoterapii. Zazwyczaj pojedyncza indywidualna sesja psychoterapii trwa około 50 minut i odbywa się co tydzień. Natomiast pojedyncza psychoterapii pary trwa 80 minut.

Przykładowe problemy, w których psychoterapia może pomóc:

 • depresja lub długo utrzymujący się obniżony nastrój
 • lęki (np. przed wyjściem z domu, jazdą samochodem, zajściem w ciążę)
 • ogólny stan niepokoju
 • problemy ze stresem (w pracy, z nauką, ciągły pośpiech lub inne)
 • nerwice (np. nerwica żołądka)
 • samotność
 • trudności w utrzymaniu szczęśliwego związku
 • problemy w życiu seksualnym
 • problemy z uzależnieniem (alkohol i inne używki)
 • trudności w życiu z bliskimi (partner, dzieci, matka, ojciec, rodzeństwo, przyjaciel)
 • problemy z otyłością lub inne zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)
 • załamanie po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód)
 • problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie, brak poczucia sensu w życiu)
 • choroby somatyczne (równolegle do leczenia prowadzonego przez lekarza specjalistę)

Kontakt

dr Anna Szałańska

tel. 608 377 250

email: annaszalanskapsychoterapia@gmail.com

gabinety:

Opole, ul Powstańców Śląskich 25, p. 14-15

Wrocław, ul. Kwiska 5/7 pokój 210 ( II p.)


Proszę o telefoniczne umawianie wizyt!


Anna Dominiak - ZnanyLekarz.pl

[ Powrót na górę ]